Wiele osób uważa, że piłka nożna jest prosta. Ja natomiast myślę, że to bardzo złożona i kompleksowa gra — ma tylko proste reguły. Interdyscyplinarność futbolu powoduje, że obszarów do nabywania wiedzy jest kilka — od psychologii, socjologii, fizjologii, zarządzania przez obszar techniki, taktyki aż po teorię treningu.

Moim zdaniem…

Niemiecka federacja piłki nożnej (DFB — Deutscher Fußball-Bund) ogłosiła ewaluację kierunków szkolenia piłkarskiego. Niemcy będą teraz propagować metody, które mają wspomóc rozwój kreatywności i pewności siebie w trakcie gry u potencjalnych zawodników. Nowy niemiecki piłkarz ma częściej brać odpowiedzialność za grę i robić przewagę wygrywając pojedynki.

Mają w tym pomóc…

Postanowiłem dokładniej przyjrzeć się raportowi zrealizowanemu w ramach projektu Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Raport powstał pod redakcją dr hab. n. med. Anny Fijałkowskiej prof. IMiD i dotyczy aktualnej oceny poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 3–19 lat w Polsce.

Analiza…

Bartłomiej Janeczek

UEFA A Coach ⚽️📚 Jagiellonian University, Sport Management | WSZiC, Sport Analyst | I graduated Pedagogical University & University of Economics in Kraków

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store